Projectes

  • Escorxador municipal

Escorxador municipal

Agrogi construirà un nou escorxador municipal d'última generació (500 ovins, 100 bovins al dia), una solució per a la comercialització d'un producte d'alta qualitat elaborat sota estrictes controls sanitaris i bromatològics.

Serveis relacionats
  • Escorxadors
  • Cambres de fred
  • Centres agroalimentaris
Més informació