Serveis

Instal·lacions avícoles

Naus avícoles claus en mà per pollastre d'engreix, reproductores, ponedores i centres d'investigació.

Instal·lacions porcines

Disseny, assessorament i construcció de projectes porcins.

Control Porcí - NEDAP

NEDAP VELOS, el nou sistema de control d'alimentació porcí, proporciona la millor solució pel seu bestiar.

Instal·lacions i manteniment industrial

Construcció d'instal·lacions d'obra nova i manteniment d'instal·lacions industrials existents

Fàbriques de pinso

Destinades a tot tipus d'explotació (avicola, ovina, bobina,..). Les instal·lacions automatitzades controlades informàticament, produeixen a dia d'avui un valor en alça de la producció obtinguda.

Escorxadors

Construcció amb elevada resistència a la corrossió, adaptada a l'eficiència energètica i l'aïllament tèrmic per a condicions extremes.

 

Centres agroalimentaris

Determinades fases de manipulació dels aliments han de ser realitzades en ambients extremadament nets i controlats, per tal de reduir el risc de contaminació que existeix en l’ambient.