Agrogi, cambres de fred

Serveis

Cambres de fred

En el mòn de la indústria agroalimentària és molt important la refrigeració de les instal·lacions.

Actualment la seguretat ha de restringir totes les activitats dels microorganismes que afecten als produtes alimentaris, per això la instal·lació ha d'estar sota una bon sistema de control de refrigeració desde l'origen fins al cosum final (el que s'anomena la cadena de fred).

Un bona gestió del procès de refrigeració és essencial per obtenir un producte d'alta qualitat.

Més informació