Serveis

Fàbriques de pinso

Destinades a tot tipus d'explotació (avícola, ovina, bobina,..). Les instal·lacions automatitzades, controlades informàticament produeixen a dia d'avui un valor en alça de la producció obtinguda.

La fabricació és totalment automàtica: pesatge, mòlta, mesclat i buidat per cicles repetitius, permet optimitzar el rendiment, la gestió informàtica de les fòrmules, els estocs i els càlculs del preu de venda.

Més informació