Serveis

Industria agroalimentaria

Determinades fases de manipulació dels aliments han de ser realitzades en ambients extremadament nets i controlats, per tal de reduir el risc de contaminació que existeix en l’ambient.

AGROGI, amb les seves sales blanques, proposa solucions claus en mà per tal de reduir aquest risc i millorar un factor amb un pes específic molt important en el producte, com és el seu aspecte i la vida útil.

Més informació